Boerderij De Bovenstreek nog in volle glorie, links en rechts van het pad (nu het Heerdenpad) ligt tegenwoordig de Bottemaheerd.

 

De toekomst van onze geschiedenis ligt in jouw handen!

In 2012 verscheen de eerste druk van het geschiedenisboek over Beijum. Dit boek was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Werkgroep Beijum. Er zit gigantisch veel talent in onze wijk. Het Beijumboek is dan ook voornamelijk geschreven door Beijumers, op twee hoofdstukken na, dat van stadsarcheoloog Gert Kortekaas en dat van Middeleeuwen-deskundige Egbert van der Werff.

Beijum is toch een beetje Limburg geworden

Kortekaas schrijft: “Ongeveer 11.500 jaar geleden lijkt de omgeving van Beijum een beetje op het landschap van het huidige Limburg, maar dan zonder het zachte groen.” Dat zachte groen is er in de groenste wijk van Groningen uiteindelijk toch gekomen.

Er is in de loop der jaren veel veranderd in en om Beijum, zowel voor als na de bouw van de stadswijk in 1978. De Historische Werkgroep Beijum ziet het als haar taak dat zo veel mogelijk in kaart te brengen en via haar website, via lezingen en historische wandelingen door te vertellen.

Vijf is te weinig

Het archief van de werkgroep zit boordevol foto’s, brochures en artikelen die nog ‘webklaar’ gemaakt moeten worden. Een groot deel ervan is niet in het boek terecht gekomen, maar is net zo interessant als wat er wel in staat. Wij hebben niet voldoende menskracht om al dit materiaal te verwerken. De werkgroep bestaat uit vijf mensen, die samen het bestuur van de stichting vormen. Vijf is echt veel te weinig voor het werk dat nog moet gebeuren.

Word ook een hwb-er

De werkgroep moet nodig uitgebreid worden met een flink aantal historisch geïnteresseerden, mensen die foto’s kunnen bewerken, teksten kunnen schrijven en webbouwers die overweg kunnen met WordPress, het programma waarin de website is gebouwd.

De toekomst van onze geschiedenis ligt in jouw handen. Geef je op!
We need you NOW!!!

www.historischbeijum.nl                           info@historischbeijum.nl